Giải quyết khó khăn trong công tác quản lý đất tại Quảng Trị

0
167

Đất đai là một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, đối tượng quản lý, sử dụng rất rộng, thường nảy sinh các vấn đề nóng về tranh chấp, khiếu kiện, do lấn chiếm, sử dụng sai mục đích và giao dịch mua bán, chuyển nhượng trái pháp luật. Chính vì vậy, công tác quản lý đất đai luôn gặp nhiều khó khăn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Nguyên Bảo đã có cuộc trao đổi với ông Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua, việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai tại tỉnh Quảng Trị được triển khai như thế nào?

Ông Võ Quốc Hoàng: Trong thời gian qua, tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh theo luật định. Vì vậy, công tác quản lý đất đai được đi vào nề nếp, đồng bộ và đạt được được hiệu quả cao. Việc ban hành các cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Việc giải quyết các thủ tục hành chính, các dịch vụ công về đất đai cho tổ chức, công dân đạt số lượng lớn. Tỉ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn ngày một giảm dần. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đất đai triển khai nhanh các công trình, dự án. Một trong những tiêu chí đánh giá kết quả của công tác quản lý đất đai, đó là chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh là một trong những chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nhiều năm liền Quảng Trị đứng trong số 20 tỉnh thành có thứ hạng cao nhất.

Xem Thêm: Quang Group – Làn sóng mới trong giới đầu tư bất động sản

Phóng viên: Vậy, những khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại tỉnh Quảng Trị là gì, thưa ông?

Ông Võ Quốc Hoàng: Đất đai là một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, đối tượng quản lí, sử dụng rất rộng. Do đó, công tác quản lý đất đai luôn gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn có thể kể đến là:
Quy trình thủ tục về đất đai thường quá chặt chẽ, dẫn đến rườm rà, phức tạp, đặc biệt liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án thường gặp nhiều khó khăn, vướng mắc;
Các vụ việc tranh chấp, khiếu nại tố cáo xảy ra khá phổ biến và ngày càng tăng;
Một số đối tượng còn có hành vi vi phạm pháp luật đất đai nhằm trục lợi;
Nguồn lực đầu tư cho công tác quản lí đất đai về kinh phí, về con người còn ít, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ cũng như yêu cầu của công việc.

Phóng viênTrước thực trạng đó xin ông cho biết những giải pháp cần tập trung trong công tác quản lý đất đai thời gian tới?

Ông Võ Quốc Hoàng: Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai thì phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng những giải pháp sau:
Rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn hiện nay như: hạn mức giao đất công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảng giá đất…
Hoàn thành công tác lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch.
Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo hướng công nghệ số đáp ứng nhu cầu phát triển đa mục tiêu.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong giải quyết các giao dịch của nhân dân, trong cung cấp dịch vụ công nghệ đất đai.
Tăng cường nguồn lực cho công tác quản lí đất đai về kinh phí, con người đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.

Phóng viênHiện nay, tình trạng sốt đất và triển khai mua bán, chuyển nhượng đất chưa đúng quy định vẫn còn diễn ra. Qua đây, ông có khuyến cáo gì?

Ông Võ Quốc Hoàng: Vừa qua, tình trạng sốt đất, đẩy giá đất xảy ra nhiều nơi trên cả nước, trong đó, có tỉnh Quảng Trị. Về vấn đề này, tôi có ý kiến như sau: Đối với người dân: khi có nhu cầu mua bán quyền sử dụng đất thì cần tìm hiểu thông tin quy hoạch, thông tin các công trình dựa án sắp triển khai; khi mua bán thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục như: chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa được sang tên. Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản thì phải hoạt động đúng quy định của pháp luật, không đưa các thông tin không chính xác để thổi giá, đẩy giá nhằm thu lợi bất chính hoặc có hành vi mua bán không lành mạnh; hành vi mua bán không làm đầy đủ thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước thì tăng cường tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; các thông tin quy hoạch kế hoạch, các công trình dựa án nhằm giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính thống; có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất nhằm ổn định thị trường bất động sản; kiểm tra, chấn chỉnh xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong mua bán đất đai.
Trong thời gian tới, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh một số giải pháp để chấn chỉnh tình trạng trên./.
Phóng viên Vâng xin cám ơn ông!

Nguyên Bảo