Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà

0
321

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị đồng thời đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là hành động tự giác trong mọi hoạt động của toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên trong Trung tâm gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và khóa XII.

Lương y phải như từ mẫu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng ân cần căn dặn, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã và đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, việc thực hiện Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng và kết quả bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và khám bệnh, chữa bệnh đồng thời góp phần tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xem Thêm: Quang Group – Làn sóng mới trong giới đầu tư bất động sản

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị đồng thời đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là hành động tự giác trong mọi hoạt động của toàn thể cán bộ, viên chức, đảng viên trong Trung tâm gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và khóa XII. Hàng năm, Đảng ủy của Trung tâm đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05/CT/TW cùng 4 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với từ 100 lượt người đến 150 lượt người tham gia trong mỗi lần tổ chức. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Đảng ủy Trung tâm tăng cường cùng với biểu dương, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt và gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả tích cực trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dựa trên chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy xây dựng, cán bộ đảng viên là lãnh đạo các khoa, phòng và Ban Giám đốc của Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đăng ký nêu gương với phương châm Tất cả vì người bệnh và luôn giáo dục thế hệ thầy thuốc trẻ về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch hoạt động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước là thực tiễn hành động của Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Trong 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp và là hành động tự giác ở mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức với tinh thần trách nhiệm thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môncố gắng cải cách thủ tục hành chính để giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, đổi mới phong cách và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua đó, nhiều tập thể và cá nhân điển hình trong rút ngắn thời gian khám chữa bệnh và ưu tiên khám trước với người già, trẻ em, người khuyết tật, thương yêu người bệnh của Trung tâm đã được người bệnh gửi thư khen ngợi cũng như tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, giúp đỡ người bệnh gặp khó khăn như khoa Xét nghiệm-chẩn đoán hình ảnh, khoa Nội-Nhi, khoa Đông y, khoa Ngoại-Sản, khoa Da liễu, phòng Điều dưỡng, bác sỹ Lê Đan Tâm, bác sỹ Lê Thị Kim Liên, bác sỹ Lê Quang Hận, cử nhân Hồ Thị Nhàn,… Đây là những tập thể và cá nhân thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người bệnh với tinh thần và thái độ phục vụ tốt, tích cực góp phần tạo nên sự chuyển biến về mọi mặt và nâng cao chất lượng khám bệnh, điều trị bệnh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Và, điển hình tốt nhất là bác sỹ Lê Đan Tâm- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà đã trở thành 1 trong số 45 cá nhân của tỉnh Quảng Trị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức vào ngày 22/4/2021.

Phát huy ý nghĩa tốt đẹp của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, cấp ủy và Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà tiếp tục chỉ đạo toàn diện về hành động, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt Đảng và các tổ chức, đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Điều dưỡng của đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh với phương châm Không vô cảm trước nỗi đau của người bệnh và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh,…

BỘI NHIÊN