Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng làm việc với huyện Triệu Phong về xây dựng nông thôn mới

0
212

(Web Quảng Trị) Ngày 22/6/2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với huyện Triệu Phong cùng các ngành chức năng liên quan về kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 – 2025.

Triệu Phong là 1 trong 4 huyện trên địa bàn tỉnh đăng ký về đích đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025. Đến nay, tổng số tiêu chí đạt bình quân 18,3 tiêu chí/xã, đã có 12/17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 70,6%). Toàn huyện hiện có hơn 1.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,1%, 17/17 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 53%, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 100% học sinh tốt nghiệp THCS, tỷ lệ thu gom rác khu vực nông thôn đạt 100%, 15/17 xã đạt tiêu chí về môi trường…

Qua rà soát bộ tiêu chí huyện NTM, huyện Triệu Phong đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM theo quy định, các tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, giao thông, môi trường và giáo dục. UBND huyện đã hoàn thiện đề án và xây dựng đưa Triệu Phong đạt chuẩn NTM trước năm 2025.

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Triệu Phong đặt mục tiêu chung: Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đảm bảo đồng bộ; sắp xếp tổ chức sản xuất hợp lý, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, từng bước xây dựng mô hình công nghệ cao có hiệu quả để nhân rộng, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Những xã đã được công nhận cần rà soát giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, các xã đang trong lộ trình cần xác định cụ thể đạt được những tiêu chí vững chắc… Phấn đấu đưa Triệu Phong đạt chuẩn NTM trước năm 2025.

Để đạt huyện NTM theo lộ trình kế hoạch đề ra, lãnh đạo huyện Triệu Phong đề nghị tỉnh hỗ trợ địa phương kinh phí thực hiện xây dựng quy hoạch vùng huyện; nâng cấp mặt đường ĐH42 (đường quốc phòng) đi qua 3 xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng; đường ĐH41 (từ Bồ Bản – Chợ Cạn đến Phương Lang) và đường ĐH46 (từ Triệu Thuận – Triệu Độ đến Triệu Phước); đầu tư mở rộng giai đoạn 2 công trình bãi xử lý rác thải tập trung. Với tiêu chí giáo dục hiện địa phương chưa có trường THPT đạt chuẩn quốc gia nên cần được hỗ trợ để phấn đấu thời gian tới có 3/4 trường THPT đạt chuẩn…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ giao Văn phòng điều phối NTM tỉnh kiểm tra, đánh giá lại các xã đã đạt chuẩn NTM để đôn đốc nhắc nhở các địa phương phát huy nội lực, duy trì và tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt, đồng thời rà soát lại kết quả hỗ trợ của các đơn vị, cơ quan nhận đỡ đầu các xã khó khăn xây dựng NTM để báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh xem xét.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Triệu Phong lên kế hoạch cụ thể hỗ trợ 2 xã Triệu Độ, Triệu Long đạt chuẩn trong năm 2021; xây dựng xã Triệu Đại đạt NTM nâng cao, đồng thời đưa 3 xã bãi ngang ven biển là Triệu An, Triệu Vân và Triệu Lăng đạt chuẩn NTM  trong năm 2022. Chủ động xây dựng các giải pháp duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM giai đoạn 2021 – 2025 và linh động lồng ghép các nguồn lực để xây dựng NTM.

Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho địa phương nhưng huyện cần lập kế hoạch bố trí nguồn lực hợp lý, trong đó cần quan tâm đến nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân… với mục tiêu đưa Triệu Phong đạt huyện NTM trước năm 2025 theo lộ trình đề ra.

Tiến Nhất