Quảng Trị: Hơn 40.000 cán bộ, hội viên phụ nữ đạt danh hiệu “ Phụ nữ xuất sắc 5 năm”

0
323