Xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở Đông Hà

0
284
??????

(QTO) – Để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu của đô thị trung tâm tỉnh lỵ, những năm qua thành phố Đông Hà đã huy động được nhiều nguồn lực từ xã hội để đầu tư cho hệ thống giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, nhà văn hóa khu phố… Để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, Đông Hà xác định nhiều mục tiêu, giải pháp để công tác xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu của địa phương mang lại hiệu quả cao hơn trong những năm tới.

Nhiều nhà văn hóa khu phố ở TP. Đông Hà được xây dựng khang trang nhờ làm tốt công tác xã hội hóa trong đầu tư – Ảnh: H.Q

Thông tin từ UBND thành phố Đông Hà cho biết, trong giai đoạn 2002 – 2020 có khoảng 80 km đường bê tông được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, trong đó Nhân dân đóng góp 60% chi phí, phần còn lại do ngân sách nhà nước đầu tư chi trả; 63,6 km hệ thống điện chiếu sáng đường phố và khu dân cư, trong đó 10 km Nhân dân đóng góp 100% chi phí, 53,6 km Nhân dân đóng góp 50% chi phí và phần còn lại do ngân sách nhà nước đầu tư; 7 km hệ thống thoát nước, trong đó 4,3 km Nhân dân đóng góp 100% kinh phí, 2,7 km Nhân dân đóng góp 30% chi phí, còn lại do ngân sách nhà nước đầu tư; trên địa bàn thành phố có 62/62 khu phố có nhà văn hóa…

Có thể khẳng định, thực hiện xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kỹ thuật, thiết chế văn hóa của thành phố, qua đó tạo thuận lợi cho sinh kế, sinh hoạt của người dân; bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, làm đẹp cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, hiện trạng cơ sở hạ tầng thiết yếu của thành phố vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của một đô thị trung tâm tỉnh lỵ. Vẫn còn nhiều tuyến đường ở các khu dân cư chưa được bê tông hóa; tỉ lệ phủ kín của mạng lưới thoát nước khu dân cư thấp dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ, nước thải sinh hoạt chảy tràn ra đường gây ô nhiễm môi trường; hệ thống điện chiếu sáng ở một số tuyến hẻm, kiệt vẫn chưa được hoàn thiện; khá nhiều nhà văn hóa khu phố đã bị xuống cấp, chưa có các công trình phụ trợ, cụ thể có 6 nhà văn hóa cần đầu tư xây dựng mới, 30 nhà văn hóa cần sửa chữa hoàn thiện sân và nhà vệ sinh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà Phạm Văn Dũng cho biết, giải quyết những vấn đề này trong điều kiện ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, giải pháp trọng tâm được thành phố Đông Hà xác định là huy động mọi nguồn lực của xã hội để từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư và nhà văn hóa khu phố. “Để thực hiện, UBND thành phố đã ban hành Đề án xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu của đề án là huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư và xây dựng mới nhà văn hóa, công trình phụ trợ nhà văn hóa khu phố. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc giám sát, bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố.

Phấn đấu đến năm 2025 số tuyến đường bê tông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư trên địa bàn thành phố được tăng thêm đáng kể, từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết chế văn hóa hướng đến thang điểm tối đa trong tiêu chí đô thị loại II. Cụ thể, xã hội hóa đầu tư xây dựng thêm khoảng 12,7 km hệ thống thoát nước; 26,6 km điện chiếu sáng các kiệt, hẻm; xây dựng mới và nâng cấp 21,4 km tuyến bê tông hóa giao thông ở khu vực dân cư; xây dựng mới 6 và sửa chữa, nâng cấp khoảng 30 nhà văn hóa khu phố”, ông Phạm Văn Dũng thông tin thêm.

Thực hiện các mục tiêu trên, thành phố Đông Hà xác định phải có sự đồng thuận của người dân, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước với người dân và tuân thủ các nguyên tắc quy định về giá, chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với điều kiện sống của người dân. Huy động mọi nguồn lực của xã hội và có sự hỗ trợ ngân sách nhà nước để đầu tư. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các hộ dân tự đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, bê tông hóa đường giao thông và nhà văn hóa khu phố khi nhà nước chưa có điều kiện bố trí nguồn lực theo quy hoạch. Xác định các đối tượng vận động xã hội hóa; đối tượng được giảm đóng góp; đối tượng được miễn đóng góp.

Xác định cụ thể tuyến thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, bê tông hóa đường giao thông khu dân cư và đối tượng, hạng mục đầu tư nhà văn hóa, công trình phụ trợ nhà văn hóa khu phố; giải pháp kỹ thuật chính; khoản mục xã hội hóa; kinh phí và tỉ lệ huy động xã hội hóa; cơ chế quản lý, vận hành và quy trình thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 62,7 tỉ đồng, trong đó đầu tư cho hệ thống thoát nước khoảng 20,3 tỉ đồng; điện chiếu sáng 6,2 tỉ đồng; đường bê tông 17,8 tỉ đồng; nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ trên 18,3 tỉ đồng. Cơ cấu huy động vốn, Nhân dân đóng góp gần 28,6 tỉ đồng, ngân sách nhà nước trên 34,1 tỉ đồng…

Xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng là việc làm hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay. Triển khai tốt công tác này thời gian qua cũng như xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tới, thành phố Đông Hà sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, hướng đến đô thị phát triển bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường.

Huy Quân