Xuất cấp gần 820 tấn gạo hỗ trợ nhân dân Quảng Trị

0
341

Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 819,15 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2021. 

Đây là nội dung chính trong Quyết định 854/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4-6.

Xem thêm: Quang Group – Làn sóng mới trong giới đầu tư bất động sản

UBND tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Quảng Trị tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

XUÂN ANH